Професор д-р Дорина Петрова, д.м. – Невролог, УНГ, Отоневролог гр. София

10106
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Проф. д-р Дорина Петрова, д.м. е родена в гр. София. Висше образование по медицина завършва през 1982г. в Медицински факултет на Медицинска академия, ВМИ - София.
През 1988г. придобива специалност “нервни болести”, а през 1994г. придобива специалност “Ушно – носно – гърлени болести”.
В периода от декември 1988г. до 2000г. работи като невролог – отоневролог, УНГ – научен сътрудник II ст., а от 1992г. като научен сътрудник I ст. в Отоневрологичното отделение към УНГ – клиника на Национална многопрофилна транспортна болница “ Цар Борис III” – гр. София.
През 1999 г. защитава дисертация на тема: „Ранни слухови и вестибуларни промени при асимптомна мозъчносъдова болест”. Проф. Д. Петрова има забележителна научна продукция включваща над 92 заглавия.
През 2000г. придобива образователна и научна степен “доктор” от Висша атестационна комисия към Министерски съвет на Република България.
От 2000 до 2006г. е на длъжност Невролог – отоневролог – научен сътрудник I ст. в Клиника по неврология на Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III” – гр. София.
През 2005г. придобива научното звание “Доцент” по специалност „Неврология” към ВАК.
През февруари 2020г., след проведен конкурс, придобива научната и образователна степен "Професор" към Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III".
От 2006г. до настоящия момент, след проведен конкурс, заема длъжността Началник клиника в Клиника по неврология и отоневрология в Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” – гр. София.
През 2007г. придобива професионална квалификация по “Здравен мениджмънт”, а през 2008г. – високо специализирани дейности (ВСД) по “Отоневрология”, през 2009г. – ВСД “Евокирани потенциали”.
2001г. и 2004г. е сертифициран експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ към Национален център по обществено здраве към Министерство на здравеопазването.
През 2012г. придобива удостоверение по “Медицинска педагогика” към Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София.
Специализации у нас и в чужбина:
2007г.UCB Academy “Vertigo”, Prof. G.Guideti в Модена Италия
2008г. Симпозиум: Cognition in Neurology, Prof. S. Hashem и Prof. R. Gouider,Кайро, Египет
2008 и 2012г. Германия при проф.K.F.Clausen- Бад Кисинген и проф. Mihael Strupp в University Clinic “Groβhadern” Мюнхен, курс по: “Vestibular and Ocular Motor Disorders Masterclass”

Участия в научни симпозиуми и конференции:
Проф. Д. Петрова е лектор на множество научни симпозиуми и семинари.
2018г., Дъблин, Ирландия, International Conference on Psychiatry and Psychological Disorders. Постерна сесия: “Anxiety and Depression in Patients with “whiplash” in Auto Accident”
2017г. Италия, Милано 7th Global Expert Meeting on Neuropharmacology „Postural stability of patients with distal symmetric diabetic polyneuropathy after combined pharmacotherapy with Alpha-lipoic acid and benfotiamin, pyridoxine and cyancobalamine.”
2015г. Бърно, Чехия, 15th European Congress on Clinical Neurophysiology, „Effect of cognitive task on the maintaining of postural stability in patients with type 2 diabetes mellitus and peripheral neuropathy”
2014г. Истамбул, Турция, 9th World Stroke Congress „Changes in postural stability after transient ischemic attack (TIA) of patients with diabetic peripheral neuropathy”
2014г. Зл. Пясъци, България, „Ефект на прилагане на двойна зрителна задача върху постуралната стабилност на здрави лица. Национална конференция по неврология с международно участие”
2011г. София, България, Среща на ЕАОНО „Вертиго митинг”, Съюз на медицинските дружества в България.
2006г. Курс по „Доплерова сонография” към МУ – София, ръководител проф. Шотеков
И други

Удостоена е с почетна диплома “Лекарите на които вярваме” от в-к “ 24 часа”, от 2011 до 2018г.

Преминала курсове по:
“Съдова патология на мозъка”
“Електроенцефалография и евокирани потенциали”
“Аудиология и отоневрология”

Проф. Д. Петрова за първи път у нас изследва слуховите и вестибуларни промени при ранни форми на мозъчно-съдови заболявания, с цел своевременно диагностициране, адекватно лечение и превенция.
Проучва терапевтичната ефективност на редица медикаменти при болни със съдово обусловени вестибуларни нарушения и при такива с шум в ушите.
В монографията „Вестибуларна рехабилитация” на проф. Д. Петрова е представена анатомията и физиологията на вестибуларната система, методите на изследване и водещата патология на вестибуларния апарат.
Проведените изследвания показват възможностите за подобряване на вестибуларната функция и постурална устойчивост след провеждане на вестибуларна рехабилитация, като при 50-80% от болните се установява подобрение още в хода на лечението.
Обект на проучванията й е постуралната нестабилност при болни с отоневрологични оплаквания, с проява на тревожност до паник атаки.
Проф. Д. Петрова представя лесно приложими рехабилитационни техники в „Помагало за пациенти със световъртеж и проблеми с равновесието”, за практикуване в домашни условия.

Диагностика и лечение на:
 • световъртеж
 • замайване
 • внезапна глухота
 • шум в ушите
 • нарушено равновесие
 • главоболие
 • неврози
 • мозъчно-съдова болест
 • състояние след черепно-мозъчни травми
 • радиколити
 • дископатии с прецизни компютърни изследвания
Приемно време:
предварително записване до 12ч на тел.: 02 932 29 57; 0888 729 856

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.