Диагностично – консултативен център II Бургас ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Диагностично–консултативен център II Бургас ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ основно на населението на Община Бургас и съседните общини от Област Бургас с обслужвано население над 200 000 души. През туристическия сезон в центъра се обслужват пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.
ДКЦ II – Бургас ЕООД извършва по график медицински дейности от следните видове:


 • Амбулаторни медицински прегледи за диагностика и лечение от лекар-специалист: акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офталмолог, педиатър, невролог, ендокринолог, уролог, ортопедо-травматолог, терапевт, психиатър, неврохирург, съдов хирург, хематолог, гръден хирург.
 • Профилактични медицински дейности, в т.ч. женска и детска консултация.
 • Консултации, поискани от друг лекар.
 • Високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдове, вело-тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, ехокардиография, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).
 • Диспансерно наблюдение на болни.
 • Клинични медико-диагностични изследвания – хематологични изследвания; биохимия; изследване на хормони; туморни маркери; изследване на урина и други.
 • Образни медико-диагностични изследвания, рентгенографии и рентгеноскопии; ехографски изследвания на чернодробна и отделителна системи, щитовидна и млечни жлези, коремни органи и други.
 • Физиотерапевтични дейности и рехабилитационни дейности.
 • Експертиза на работоспособността.

Центъра е осигурен със съвременна медицинска апаратура, която се използва за ежедневната диагностична и лечебна дейност. Лекарският състав е от опитни специалисти в съответните области на дейност на центъра.
Диагностично-консултативен център II – Бургас ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.
ДКЦ II – Бургас ЕООД е акредитирано от Министерство на здравеопазването през 2016 година и получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична“ за срок от пет години.
Лечебното заведение е сертифицирано по Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2010 година и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 – от 2016 година.
Организационната структура на ДКЦ II – Бургас ЕООД е утвърдена от Управителя и е съобразена с изисквания на Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове, действащи в страната.
Структурата на ДКЦ II – Бургас ЕООД – гр.Бургас е регламентирана в включва следните обособени структурни звена:

 • Управител
 • Администрация
 • Информационно-регистрационно звено
 • Клинично звено:


 • Кардиологичен кабинет
 • Ендокринологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Кабинет по  гръдна хирургия
 • Ортопедичен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Акушеро-гинекологичен кабинет
 • Ото-рино-ларингологичен кабинет
 • Офталмологичен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Неврологични кабинети
 • Терапевтичен кабинет
 • Неврохирургичен кабинет
 • Психиатричен кабинет
 • Кабинет по съдова хирургия
 • Кабинет по медицинска онкология
 • Кабинет по клинична хематология
 • Кабинет „Активни и здрави“ по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт

 • Звено за медико-диагностични изследвания:


 • Звено за образна диагностика
 • Звено за клинико-лабораторни изследвания

 • Физиотерапевтично звено

Извършват се високоспециализирани изследвания: доплерово изследване на съдовете, вело–тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).
Клинична лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен „контрол на качеството” на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.
Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура за рентгенова и ехографска диагностика, с цветен доплер. Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.
Звеното по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа и Кабинет по лечебна физкултура.
Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.
В центъра се издават медицински документи– болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофъори, за ученици и др.
Кабинет „Активни и здрави“  по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт – за възрастни и деца. В кабинета се извършва бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, биоскенер (квантов анализатор).
В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ТОКУДА ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО  СЪГЛАСИЕ АД
 • ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗЕАД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
 • ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА АД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД ВИКТОРИЯ
 • ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАД
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21 АД
 • ЗД ОЗОК ИНС АД
Диагностично - консултативен център II Бургас работи от 07:30 до 19:30 часа всеки работен ден.
Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Medical Organizer


Medical Organizer е софтуер, изграден специфично за всички клиенти на zdravenportal.com, за да оптимизира и улесни връзката между пациента и здравните специалисти.
Използвайки Medical оrganizer, имате възможността да структурирате графика си, да планирате и разпределяте безпроблемно ангажиментите си, да контролирате цялостния работен процес и да комуникирате изключително лесно с настоящите и бъдещи Ваши пациенти.

Вижте още...

Zdravenportal.com
най-функционалният и посещаван сайт за здравеопазване в България

Най-големият Здравен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на здравеопазването, медицината и подържането на здрав дух и здраво тяло. Свързващ Ви с най-добрите доктори, лечебни заведения и ветеринарни клиники. Предоставящ Ви възможността за онлайн запазване на часове. Zdravenportal.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за здравни услуги, съвети и специалистите и заведенията, които ги предлагат.