ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ „ДЖИ ЕЙ – АНТ“ СОФИЯ

1

Центъра за психотерапия, психологично консултиране и обучение „Джи Ей – АНТ“ е основан през 2001 год.
и предоставя висококвалифицирани услуги в областта на психичното здраве, съответстващи на стандартите на
Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Психотерапия. Намира се на ул.“Георги С. Раковски“ 81, ет.2.
Организацията е клинична база на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в магистърската програма по Клинична
психология от 2005 г. Освен терапевтична и консултативна дейност в областа на психичното здраве съвместно
с ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ обучава специалисти в областта на психотерапията и психологичното
консултиране в цялата страна от 1998г. Екипът ежегодно участва в професионални конференции както в страната така и
в чужбина.
Центъра предоставя: индивидуална психотерапия, семейно консултиране и психотерапия, консултиране на двойки,
групова психотерапия, психотерапия и работа с деца и юноши, консултиране на родители, терапия на зависими от опиати.
Терапевтичната практика на Центъра по психотерапия и консултиране се осъществява в духа на етичните норми на
професията, конфиденциалност и уважение към своите потребители.

Екип на Центъра:

1
Георги Антонов,
клиничен психолог,психотерапевт
george_antonov@abv.bg,
тел.:0896708870

2
Анелия Василева,
психолог, психотерапевт
a_vasileva221@abv.bg ,
тел.: 0896708872

Георги Антонов и Анелия Василева са квалифицирани членове на Българската Асоциация по Психотерапия и имат
дългогодишен професионален опит.

Може да научите повече тук.

КОНТАКТИ

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ „ДЖИ ЕЙ – АНТ“ СОФИЯ
Адрес: София, ул. Г,С.Раковски 81, ет. 2
Тел.: 0896708870
Е-mail:
Е-mail:
Web site: http://moreno-bg.com/