Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания гр. София

2_SPETSIALIZIRANA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE NA ONKOLOGICHNI ZABOLYAVANIYA EOOD

СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град. Обслужваният район включва 24 административни единици /общини/ с население по данни на НСИ /2002г./ 1 173 811 души, което представлява 15% от населението на страната.
Със заповед РД 01-114 от 21.06.2013 г. на МЗ е присъдена оценка “Отличен” от акредитацията на СБАЛОЗ за срок от 5 години.

МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:
– Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика
– Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии
– Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти

ХУМАНИТАРНАТА ПЛАТФОРМА на болницата е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациента.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на:
– предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ
– условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги
– дейносттите, чрез които се осъществява медицинската помощ

За постигането на стратегическата цел, ръководството на СБАЛОЗ ЕООД системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
5. Пилотно развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.

Политиката по качество е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяемостта, инвалидността и смъртността от ракови заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, адекватно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.

Структура на болницата
– Консултативно-диагностичен блок
– Стационарен блок
– Административно-стопански блок
– Болнична аптека
– ТЕЛК

КОНТАКТИ

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Младост I, бул. Андрей Сахаров 1
Тел.: 02/ 975 35 35; 02/ 975 39 50
Е-mail:
Web site: http://www.sbalozsofia.com

Facebook