Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца

2

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Росен Каменов Айков
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – Враца“ ЕООД гр. Враца

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ
д-р Георги Иванов Комитски
Специалност: Ортопедия и тревматология
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

д-р Кети Диткова Ценова-Средкова
Специалност: Епидемиология на инфекциозните болести
„МБАЛ-Бяла Слатина“ ЕООД гр. Бяла Слатина

СЕКРЕТАР
д-р Ростислав Стефанов Георгиев
Специалност: Анестезиология и реанимация
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

ЧЛЕНОВЕ
д-р Анатоли Валериев Симеонов
Специалност: Хирургия
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – Враца“ ЕООД гр. Враца

д-р Калин Стоянов Христов
Специалност: Вътрешни болести
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

д-р Тодор Илиев Русинов
Специалност: Спешна медицина, Анестезиология и реанимация
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

д-р Иван Йотов Чолашки
Специалност: Хирургия
МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца

д-р Светозар Георгиев Лазаров
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар – гр. Бяла Слатина

д-р Илиян Стефанов Грънчаров
Специалност: Обща медицина
Общопрактикуващ лекар – гр. Криводол

д-р Даниела Цветкова Торбова
Специалност: Вътрешни болести, Обща медицина
Общопрактикуващ лекар
МЦ „Нов Медицински Център“ ЕООД гр. Враца

Лечебни заведения:

МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД гр. Враца
бул. „Втори юни“ №66
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-51-10
факс: 092/ 62-61-40
web: http://mbalvratsa.org/

„МБАЛ – МЕЗДРА“ ЕООД гр. Мездра
ул. „Янко Сакъзов“ №33
3100 гр. Мездра
Управител: 0910/ 9-26-00

“МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. “Захари Стоянов” №1
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-29-00; 0915/ 8-27-26; 0915/ 8-29-46

МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД гр. Козлодуй
ул. „Кирил и Методий “ № 1
3320 гр. Козлодуй
Управител: 0973/ 8-52-00
Главна мед. сестра: 0973/ 8-52-50

“ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА” ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6 и бул. “Втори юни” №96-А
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 66-35-50
Управител: 092/ 66-30-50; 0885 687 661
Главна мед. сестра: 0885 687 640
web: www.orthopedic-clinic-vr.com

МБАЛ „ВИВА МЕДИКА“ ООД гр. Враца
бул. „Втори юни“ №66
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-09-99
мобилен: 0882 519 877

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“СБАЛПФЗ-Враца”)
ул. “Ген. Леонов” №93
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-25-32

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“КОЦ-ВРАЦА”)
бул. „Втори юни“ №68
3000 гр. Враца
Управител: 092/ 62-32-62
телефон: 092/ 66-91-41

“ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА” ЕООД
гр. Враца
(“ЦКВЗ-ВРАЦА”)
бул. „Втори юни“ №68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 62-40-40

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВРАЦА“ ЕООД
гр. Враца
(“ЦПЗ-ВРАЦА”)
ул. “Беласица” №1
3000 гр. Враца
Управител: 0887 422 440
телефон: 092/ 66-50-75 – централа
факс: 092/ 66-32-07
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ ЕООД
гр. Мездра
(„СБДПЛРВБ – Мездра“)
ул.“Манастирище“ №100
3100 гр. Мездра
телефон: 0910/ 9-27-06
мобилен: 0889 221 352; 0893 399 666
web: www.sbrssz.org

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – РОМАН“ ЕООД
гр. Роман
(„СБДПЛББ – Роман“)
ул. „Димитър Благоев“ №2
3130 гр. Роман
телефон: 09123/ 22-06 – централа
мобилен: 0884 930 582
web: www.sbdplbb-roman.com

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РАЛЧОВСКИ“ ЕООД
гр. Враца
бул. „Демокрация“ №14
Регистратура: 092/ 62-32-04
3000 гр. Враца
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ВРАЦА ЕООД
бул. “Втори юни” №66
3000 гр. Враца
Регистратура: 092/ 62-63-09
Управител: 092/ 62-20-83
мобилен: 0878 462 146
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

МЦ „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД гр. Враца
ул. “Скакля” №6
телефон: 092/ 66-57-57
мобилен: 0885 688 124
факс: 092/ 66-57-57
web: www.orthopedic-clinic-vr.com

МЦ „СВЕТА АНА“ ООД гр. Враца
ул. „Демокрация“ №17
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-30-60

МЦ „САНИТА“ ЕООД гр. Враца
бул. “ Втори юни “ №64
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-08-22

МЦ „ОРБИТА-ИВО РАЛЧОВСКИ“ ЕООД гр. Враца
бул. „Демокрация“ №14, етаж 2; бул. “ Втори юни “ №28
Регистратура: 092/ 62-32-04; 092/ 66-61-51
3000 гр. Враца

МЦ „МЕДИК-2005″ ЕООД гр. Враца
ул. „Братя Миладинови“ №1А
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 64-90-50

МЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД гр. Враца
ул. „Ген. Леонов“ №44
3000 гр. Враца
мобилен: 0888 225 439

МЦ „АЛПИКО“ ООД гр. Враца
бул. „Втори юни“ №66-68
3000 гр. Враца
телефон: 092/ 66-62-56
мобилен: 0887 593 400

МЦ „ЗДРАВЕЦ 2011 АиМ“ ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. „Климент Охридски“ №51
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 8-26-15

МЦ „МИЛОСЪРДИЕ“ ЕООД гр. Бяла Слатина
ул. „Хан Крум“ №47
3200 гр. Бяла Слатина
телефон: 0915/ 9-91-28

МЦ „ДАРИС“ ЕООД гр. Козлодуй
ул. „София“ №13
3320 гр. Козлодуй
телефон: 0973/ 8-93-00; 0973/ 8-93-11
мобилен: 0887 253 723; 0878 944 744

МЦ „ЗДРАВЕ 1″ ООД гр. Козлодуй
ул. „Славейков“
телефон: 0973/ 8-00-65
мобилен: 0878 619 077
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА гр. Враца
ул. „Средна гора“ №1
3000 гр. Враца

КОНТАКТИ

Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца
Адрес: Враца, ул. Искър 2, ет. 2
Тел.: 092 62 45 74, 0886 844 330
Е-mail: rk-bls@m-real.net
Web site: http://www.blsvratsa.com/