Проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н. – Физиотерапевт гр. София

100_image_1

Проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н. е специалист по физиотерапия и рехабилитация.

От 1992 г. е началник на Клиника по физиотерапия и рехабилитация към Военномедицинска академия в град София.

Роден на 23 септември 1951 г. в Карнобат. Завършва медицина в София (1977 г.).

Придобива специалности по физиотерапия и рехабилитация (1981 г.) и вътрешни болести (1986 г.). Работи като: клиничен ординатор по физикална медицина във ВВМИ (1979-1982 г.); началник отделение, заместник-началник и началник на Военен санаториум – Поморие (1983–1986 г.); началник отделение в Катедра по физиотерапия и рехабилитация при ВВМИ (1986-1992 г.). Придобива образователна и научна степен “доктор” (1994 г.) и научна степен „доктор на науките“ (2011 г.). Доцент (1996 г.) , професор (2012 г.) .

Има над 300 публикации, свързани с физикалната терапия и рехабилитация на ревматологичните заболявания, от които 50 са в чужбина (Германия, Полша, Русия, Австрия, Македония и др.). Автор или съавтор на 6 монографии.

Главен физиотерапевт на Българската армия.

Председател на Републиканското дружество по физиотерапия и заместник-председател на Българската асоциацията по физикална медицина.

Член на Специализирания съвет по кардиология, неврология, пулмология, физиотерапия и спортна медицина при ВАК и на Републиканската комисия за придобиване на специалност по физиотерапия и рехабилитация. Председател на дружеството на БЛС при ВМА.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Тройчо Динев Троев, д.м.н. – Физиотерапевт гр. София
Адрес: гр. София, ул.Св. Георги Софийски 3
Тел.: 02/ 9225828

Facebook