Проф. д-р Румен Стоилов – Ревматолог гр. София

prof--rumen-stoilow

Проф. д-р Румен Стоилов е специалист по ревматология.

Проф. д-р Стоилов е тесен специалист по възпалителни ставни заболявания.

Завършва образованието си през 1980 г. в МА – гр. София. Има специалност по вътрешни болести от 1986 г. и специалност по кардиоревматология от 1990 г. През периода 2006-2008 год. е бил изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Защитава дисертацията си за научна степен „доктор” през 1994 г. и е избран за доцент през 2000 год. През 2012 г. придобива степен професор.

Специализирал е в Ревматологичната клиника на болница Кошен – Париж, Франция. Участва е и в редица курсове по организация и управление на здравеопазването, в т.ч. фармакоикономика, GCP, СДО по здравен мениджмънт. Повече от 28 години работи в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София, където е Началник отделение „Възпалителни ставни заболявания”.

Проф. д-р Румен Стоилов е Председател на Българското дружество по ревматология.

ДЕЙНОСТИ:

 • възпалитени ставни заболявания.
 • системни заболявания на съединителната тъкан.
 • артрити свързани с инфекции.
 • микрокристални атропатии.
 • дегенеративни ставни заболявания.
 • болести на извънставните меки тъкани.
 • болести на костите.
 • ставна пункция.
 • изследване на синовиална течност.
 • синовиална биопсия.
 • ставена лаваж.
 • кожна и мускулна биопсия.
 • пулсна терапия с циклофосфамид и метил преднизолон.
 • остеодензитометрия.
 • ехографско изследване на стави.
 • конвенционално рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат.

 

КОНТАКТИ

Проф. д-р Румен Стоилов – Ревматолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Урвич 13А
Тел.: 02/ 9581230; 070013303
Е-mail: rmstoilov@abv.bg

Facebook