Проф. Д-р Марияна Стойчева – Въртигова ДМН – Ръководител Катедра инфекциозни болести гр. Пловдив

b991e44af527c6693aa87ccae366fa9f-250x250_r
Професор д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн. Ръководител Катедра инфекциозни болести,паразитология и тропическа медицина, МУ-Пловдив и Национален консултант по инфекциозни болести.

Водещ специалист в диагностиката и лечението на инфекциозни заболявания. В клиниката се провежда лечение на вирусен хепатит, чревни инфекции, кърлежово-преносими болести, невроинфекции, паразитни и тропически болести, както и пациенти в тежко състояние, които се настаняват в интензивния сектор.

Проф. Стойчева е в ръководството на Дружеството по инфекциозни болести у нас.

КОНТАКТИ

Проф. Д-р Марияна Стойчева – Въртигова ДМН – Ръководител Катедра инфекциозни болести гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 032602933

Facebook