Проф. д-р Боян Лозанов, дмн – Началник Вътрешна клиника с отделение по ендокринология и нефрология гр. София

profboyanlozanov

Проф. Боян Лозанов е специалист по ендокринология и болести на обмяната.Завършил е медицина в МУ-Пловдив (1958). Има признати специалности по вътрешни болести (1965) и ендокринология (1969). Защитени дисертации: 1977 г.  – за доктор по медицина, 1992 г. – за доктор на медицинските науки. Специализирал е тиреоидология в Англия (университетите в Ню Касъл, Лондон и Оксфорд). Хабилитиран е като доцент през 1985 г и за  професор по ендокринология  през 1993.

Има над 200 публикации и 18 научни ръководства и монографии, от които 151 научни статии в български и чуждестранни медицински списания и 19 учебни помагала, монографии и основно ръководство по ендокринология .Основните му научни приноси и интереси  са главно в областта на тиреоидологията: патофизиология, диагностика, лечение на автоимунните и йоддефицитните заболявания на щитовидната жлеза и други. Преподователският му стаж в МУ-София е общо 51 г, като е преминал всички академични степени – от асистент, старши и  главен асистент до  доцент и професор. Ръководител на Клиничния център по ендокринология към МУ-София (1992 – 2000 г.) и на Клиниката за болести на щитовидната жлеза и минералния костен обмен към същия от 1986  до 2002). Национален завеждащ кабинет по ендокринология (1997 – 2000). Oт 2005 година – Академик на Българките академия на науката и изкуствата и ръководител на секция ендокринология. Завеждащ кабинет по ендокринология към Университетска болница „Лозенец”(2006-2011). Понастоящем работи в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда”-София в  Клиниката  по вътрешни болести, като Началник Вътрешна клиника с отделение по ендокринология и нефрология.
Член е на Българското дружество по ендокринология от неговото основаване, главен редактор на официалното издание на дружеството – списание „Ендокринология” от 1996 г до момента.
Член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), както и  на редакционната колегия на нейното научно списание. „Българска медицина”.

Носител е на няколко престижни награди в сферата на медицината, сред които „Асклепиус“ на МУ-София за цялостен принос към медицинската наука за 2001 година и награда на БЛС „Проф. Константин Чилов“ за принос в развитието на вътрешната медицина за 2004 година.

Работно време :
понеделник и петък от 9:00 до 11:00

Интервю с академик Боян Лозанов в тв. ЕВРОКОМ за предаването Кардиограма

Метаболитен синдром

КОНТАКТИ

Проф. д-р Боян Лозанов, дмн – Началник Вътрешна клиника с отделение по ендокринология и нефрология гр. София
Адрес: гр. София, бул. Никола Вапцаров 51Б - Токуда
Тел.: 024034917