Петя Георгиева – Логопед и психолог гр. София

1

Петя Георгиева е психолог и логопед в София. В кабинета се извършва логопедична терапия и се оказва психологична подкрепа чрез индивидуален подход. Провежда се логопедична терапия на езикови и говорни нарушения, подкрепа на връзката дете-родител, преодоляване на конфликтни ситуации и противоречия във взаимоотношенията.
Услугите на кабинета включват: диагностични консултации и логопедични услуги, терапия на комуникативни нарушения, терапия на специфични обучителни трудности, психотерапевтична подкрепа.

 

Образование

Придобива специалност Психология в Софийски университет през 1994 г. и специалност Логопедия през 2013 г.

Допълнителни квалификации

– Удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия;
– Обучение в метода детски умения;
– Сертификат за тематичен аперацептивен тест;
– Сертификат за тест диагностика и превенция на езика 3-4 години;
– Сертификат за картинен тест за фонологично осъзнаване.

Биография

От 2001 г. до момента Петя Георгиева работи в своя частна практика, а от 2014 г. до момента практикува и в МЦ Младост Мед 1.

КОНТАКТИ

Петя Георгиева – Логопед и психолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 73, ет. 2
Тел.: 0888268708