Комплексен онкологичен център – Враца ЕООД гр. Враца

L

Комплексен онкологичен център – Враца работи по договор с Националната здравноосигурителна каса и Доброволните осигурителни фондове в съответствие с принципите на Българската национална здравна стратегия, европейските стандарти за качество на медицинската помощ, критериите и показателите за акредитация на лечебните заведения и етичния кодекс на съсловната организация на българските лекари.

Лечебното заведение активно участва в регионални и национални програми за профилактика и ранна диагностика на рака, и подобряване качеството на живота.

Диспансерът работи по национални и международни проекти и участва в клинични проучвания.

  • Диагностично консултативен блок
  • Диагностично консултативни кабинети
  • Диагностични консултативни отделения
  • Стационарен блок
  • Аптека
  • Административно стопански блок

Онкологичният диспансер обслужва населението на 33 общини от областите Враца, Монтана и Видин. За провеждане на лъчетерапия тук се приемат болни, както от региона на Диспансера, така и от областите: Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян.

За здравето на пациентите се грижи екип от лекари и немедицински специалисти с отлична професионална квалификация, специалисти по здравни грижи и санитари,които са на разположение денонощно.

Създадена е хармонична и красива среда за болните и медицинския персонал, с повече цветове и зеленина и възможност за отмора в красиво и чисто парково място.

Междуобластният Диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД / „МДОЗС Враца“ ЕООД /, е първото и единствено лечебно заведение в Северозападна България, доказано отговарящо на европейските стандарти, конкурентоспособно на европейския пазар на медицинските услуги и сертифицирано по ISO 9001-2008 през месец декември 2009г и акредитирано с оценка отличен от МЗ

Лечебното заведение разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания / ядрено магнитен резонанс и дигитален ехограф- единствени в рамките на града/. Тук се намира и единственото за Северозападна България отделение по Нуклеарна медицина.

В отделението по Клинична Патология се работи с видеомикроскоп, който дава възможност за онлайн консулт на материалите.

Лекарските екипи са обучени за работа със съвременните оперативни техники, включително и лапароскопска хирургия в областта на урологията, хирургията и гинекологията. Гастроентерологично отделение разполага с видеоендоскопска апаратура за диагностика и лечение на гастроентерологичните заболявания. Изградена е видео връзка, която дава възможност за телемедицина в реално време.

Отделението по Лекарствено лечение в МДОЗС Враца, работи по националните стандарти, а към Отделение за Палиативни грижи е създаден екип за оказване на психо-социална подкрепа на пациентите и техните близки.

КОНТАКТИ

Комплексен онкологичен център – Враца ЕООД гр. Враца
Адрес: гр. Враца, бул. 2-ри юни 68
Тел.: 092 66 91 41
Е-mail: mdozs_vraca@abv.bg