Клиниката за дребни животни гр. Стара Загора

sick-dog-pic-1600x1067

„Клиниката за дребни животни“ към ВМФ при Тракийски Университет, гр. Стара Загора е първата по рода си университетска ветеринарна клиника в България.
В клиниката работи екип от ветеринарни лекари с клиничен опит в различни области на професията. Обособени са специализирани кабинети по хирургия, акушерство, вътрешни незаразни болести, инфекциозни и паразитни болести. Лечебното заведение разполага със зали за рентгеноскопия и рентгенография, ехография, ендоскопия, клинична лаборатория, асептични хирургични зали, изолатор и стационар.
В кабинетите по хирургия се извършват голям набор от хирургични манипулации и операции за лечение на дребни и екзотични животни.

Спешното отделение дава възможност за кислородотерапия, интубация на критични пациенти, изкуствено поддържане на белодробния капацитет, инвазивно и неинвазивно мониториране на жизнените показатели. Кабинета е оборудван и с апарат за електрокардиоверсия (електро шок).
Ортопедията, неврохирургията и хирургията на меките тъкани са на европейско равнище. Прилагат се разнообразни оперативни техники в това число и ламинектомия. Развити са и по – малко популярни направления във ветеринарната медицина като денталната медицина и офталмологията .
Лекуват се много видове екзотични и диви животни – влечуги, птици и дребни бозайници. Работи се в областта на патологията при зайци и гризачи – дентални, ортопедични, дерматологични и незаразни заболявания.

Предстои модернизиране на отделението за следоперативна физикална терапия, което ще позволи цялостна рехабилитация на всички пациенти в постоперативния период.
Отделението по акушерство, гинекология и репродукция разполага със собствена операционна зала.
Рутинни манипулации и операции са ехографска диагностика и мониториране на бременността,изготвяне на спермограми, андрологично изследване, изкуствено осеменяване и др.
В отделението по вътрешни незаразни болести се извършват диагностика, мониторинг и терапия на кардиологични, пулмологични, нефрологични, урологични, гастроинтестинални и ендокринни заболявания на животните за компания.
Хоспитализацията на пациентите по предписание на лекуващия специалист не се заплаща. Това правило важи и за първите два дни от следоперативния период, при условие, че той се провежда в същото лечебно заведение.
Лабораториите по бактериология, микология, цитология, хистология и патоанатомия значително разширяват възможностите за адекватна и точна диагноза. В Клиниката за дребни животни се обслужват пациенти, които идват за диагностика и лечение от цялата страна. Осигуряването на медицински услуги на изключително високо ниво дава възможност за повишаване качеството на обучение на бъдещите ветеринарни лекари.

КОНТАКТИ

Клиниката за дребни животни гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, Тракийкси университет
Тел.: 042699677