Д-р Светлана Минкова – Карагеоргиева – Логопед гр. Ямбол

ScreenHunter_26849-Aug.-11-12.26-300x191

Д-р Светлана Минкова – Карагеоргиева е логопед с дългогодишен стаж. Помага активно на деца в предучилищна и начална училищна възраст чрез диагностика и терапия по системи, утвърдени от МОМН.

Подходът й към всяко дете е индивидуален, съобразен с неговите нужди, възможности и специфики на проблема.
Логопед Минкова – Карагеоргиева работи в свой логопедичен кабинет в град Ямбол, на тихо и комуникативно място.

 

ДЕЙНОСТИ:

  • Дислалия – нарушение на артикулацията
  • Заекване- нарушение на естествения темп и плавност на речта
  • Дисграфия, дислалия, дискалкулия (нарушения на писането, четенето и математиката)
  • Превенция на обучителните трудности
  • Ринолалия
  • Алалия

 

КОНТАКТИ

Д-р Светлана Минкова – Карагеоргиева – Логопед гр. Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. Кирил и Методий 6
Тел.: 0888 086 703
Е-mail: igk@abv.bg

Facebook