Д-р-Радица Алексовска – НАБИРА НОВИ ПАЦИЕНТИ – личен лекар гр. Варна

image2

Д-р Радица Алексовска е общопрактикуващ лекар в град Варна. Завършва медицина през 2006 година.

В професионалното си развитие д-р Алексовска е била заместник на общопрактикуващи лекари в област Варна в периода 2006 – 2017 г., и асистент и преподавател в Медицински университет – Варна в катедра „Анатомия, хистология и ембриология“.

От 2017 година открива собствена лекарска практикаАИППМП „ИХТУС РЕМЕДИУМ“ – Варна.

Практическите и научните интереси на д-р Алексовска са в няколко медицински области – вътрешни болести, ревматология, педиатрия, фитотерапия и диетология. Д-р Алексовска е член на Български лекарски съюз.

Д-р Радица Алексовска предлага грижа за цялото семейство, която включва:

– амбулаторни прегледи
– профилактични прегледи
– диспансерни прегледи
– детски консултации
– домашни посещения

Доверете се на грижите на д-р Радица Алексовска.

 

 

КОНТАКТИ

Д-р-Радица Алексовска – НАБИРА НОВИ ПАЦИЕНТИ – личен лекар гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Христо Смирненски 1, ет. 1, кабинет 109
Тел.: 0884356725
Е-mail: radica.aleksovska@yahoo.com