Д-р Мая Методиева Луканова – физикална и рехабилитационна медицина

1

Д-р Мая Методиева Луканова е специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

КОНТАКТИ

Д-р Мая Методиева Луканова – физикална и рехабилитационна медицина
Адрес: гр. Елин Пелин, ул.”Здравец” №15
Тел.: 0887 334 797
Web site: http://mbal-elinpelin.com/

Facebook