д-р Мария Митева – Ендокринология и болести на обмяната гр. Пловдив

IMG_4113

Д-р Мария Митева е завършила  висшето си образование в МУ-Пловдив , специалност медицина, през 2005 год с отличен успех. През същата година започва работа като ординатор в  клиника„Медикус Алфаʼʼ. През 2009 год  е зачислена за специализация по Ендокринология в УМБАЛʼʼСв. Георгиʼʼ гр. Пловдив и полага успешно изпит за придобиване на специалност  през 2014 год. От 2015 год започва работа като ординатор в Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната .

От 15.12.2015 год след конкурсен изпит е зачислена за редовна доктурантура по акредитирана докторска програма по ендокринология с тема: Костно-минерален метаболизъм при заболявания на щитовидната жлеза.

Прави ехографски изследвания на щитовидна жлеза.

УМБАЛ Св. Георги – База 1, Клиника по ендокринология, Пловдив
Пловдив, бул. В. Априлов 15
+359 32602493

Медикус Алфа, Пловдив
Пловдив, ул. Велико Търново 21
+359 32634463

КОНТАКТИ

д-р Мария Митева – Ендокринология и болести на обмяната гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. В. Априлов 15 - УМБАЛ Св. Георги - База 1, Клиника по ендокринология
Адрес: гр. Пловдив, ул. Велико Търново 21 - Медикус Алфа
Тел.: +359 32602493, +359 32634463