д-р Марияна Найденова – Физикална и рехабилитационна медицина гр. Плевен

1

Завършила МУ-Плевен, специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

КОНТАКТИ

д-р Марияна Найденова – Физикална и рехабилитационна медицина гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, жк. Сторгозия - ДКЦ 3 - Плевен, етаж 1 , каб. 76
Тел.: +359 064 678 776