д-р Мариана Москова – Детска ендокринология и болести на обмяната гр. Добрич

20

Магистър по медицина – Ленинградски педиатричен медицински институт – гр. Ленинград /сега – Санкт-Петербургска държавна медицинска педиатрична академия – Санкт Петербург – Русия/

Специализации:
Детски болести
Детска ендокринология и заболявания на обмяната

 

 

Образование:

1980-86 г. Висше образование  –  Ленинградски педиатричен медицински институт – гр. Ленинград – Русия /сега – Санкт-Петербургска държавна медицинска педиатрична академия – Санкт Петербург – Русия/ – Магистър по медицина – Диплом Г-І № 431154, рег. № 37

Специализации:

Диплом № 38860 от 01.01.1992 г. – Детски болести, МУ – София

Диплом № 3032 от 01.01.2011 г –  Детска ендокринология и болести на обмяната, Медицински Университет – Варна

Професионален опит:

1986 – 1988 г. – участъков педиатър в гр. Русе

1988 -19 89 г. – ординатор в Неонатологично отделение в Първостепенна окръжна болница – Русе

1989 – 1997 г. – ординатор във Второ детско кърмаческо отделение в Първостепенна окръжна болница – Русе

1997-2008 г.  – ординатор, след това Началник отделение в Дом за медико-социални грижи за деца – Добрич

2008 – 2010 г. – клиничен ординатор по детска ендокринология в МБАЛ „Св. Марина” – Варна – Многопрофилна специализирана детска клиника – Второ отделение

От 01.05.2011 г. до момента – Ординатор – педиатър и детски ендокринолог в Детско отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич  и специалист – Детски ендокринолог в ДКЦ 2 – Добрич

От 06.2016 г. осъществява п-рием като специалист Детски ендокринолог и в гр. Русе – ДКЦ-2 ул. „Рига“ 35 по график и след предварително записване.

ДКЦ 2
Добрич, бул. 25-ти Септември 68
тел.+35958600854
вторник и четвъртък – 13-16 часа

Детска Ендокринология
ДКЦ 2
Русе, ул. Рига 35
тел. +35982502430, 0884517555

КОНТАКТИ

д-р Мариана Москова – Детска ендокринология и болести на обмяната гр. Добрич
Адрес: гр. Русе, ул. Рига 35
Адрес: гр. Добрич, бул. 25-ти Септември 68
Тел.: 0886539250