Д-р Любомира Зеленска – УНГ гр. София

lekar-6

Д-р Любомира Христова Зеленска

•Член на Българското дружество по Оториноларингология
•Член на Ринологичното дружество
•Член на Българо-италианското ринологично сдружение
•Член на Балканското сдружение по Оториноларингология

Субклинични интереси :

•Аудиология
•Алергология
•Безкръвна и атравматична хирургия
•Детска Оториноларингология
•Хирургични методи за лечение на хъркането и сънната апнея

Курсове:

•ВМА–София–февруари 2004–Фониатрия
•ВМА–София–април 2004 Курс за работа с хармоничен скалпел  „ULTRACISION„
•ВМА–София–март 2007–Аудиология
•Академия на Кохлеар-Европа /Мехелен-Белгия – март 2008/  История и същност на кохлеарните импланти; Специфични технически характеристики; Работа и потдръжка на кохлеарни импланти
•ВМА–София–май 2008 Курс за работа сапаратура за радиочестотна термоаблация
•Виена–Австрия октомври 2008 Поддръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел. Новости при интраоперативните тестове и постоперативните аудиологични изследвания.
•Виена–Австрия октомври 2011–нови технологии в кохлеарните импланти, практическо обучение за настройка на кохлеарните импланти
•Пловдив–май 2012 Първа българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и  практическо обучение
•Пловдив  юли 2013 Курс хирургия на живо на нос и околоносни кухини
•Триест Италия октомври 2014 Втора българо – италианска среща- симпозиум с теоритическо и практическо обучение  –
oРинология и ендоскопска синус хирургия
oРадиология и Рентгенология в Оториноларингологията
•Инсбрук Австрия – септември 2014 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти  Медел
•Анталия Турция – декември 2014 Балканско др ужество по Оториноларингология – УНГ курс
•Леднице Чехия – май  2015 национална среща с практичеко обучение за потдръжка и настройки на кохлеарни импланти Медел

Прием на пациенти

МЦ „INSPIRO ” – 1606 София , ул. „ Г. Софийски ” 3 , поликлиника ВМА етаж 2
тел 02 922 61 63, 0878 67 98 98

МЦ „ Св. Г. Софийски ” 1606 София , ул. „ Г. Софийски ” 3 , поликлиника ВМА етаж -1
Тел 02 922 59 39 , 0887 29 05 66

Болница „Европа” Бул. „ Пенчо Славейков” 2
Тел. 0884 23 88 77  02/434 4000; 0700 44 144

КОНТАКТИ

Д-р Любомира Зеленска – УНГ гр. София
Адрес: гр. София, бул. Св. Георги Софийски 3
Тел.: 02/ 9225465; 02/ 9225939; 0887290566

Facebook