Д-р Катя Куртева – Ендокринолог гр. София

Д-р Катя Колева Куртева е специалист – Ендокринология и болести на обмяната.

Д-р Катя Куртева извършва прегледи в град София, ДКЦ 20

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ” ЕООД, район Красно село, гарантира на своите пациенти свободен избор, достъпна, адекватна, достатъчна по обем и качество своевременна медицинска помощ.

КОНТАКТИ

Д-р Катя Куртева – Ендокринолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Стефан Тошев 15-17
Тел.: 0878 419 255
Е-mail: katiakurteva@abv.bg