Д-р Ирен Мановска – Неврология и психотерапия гр. София

ScreenHunter_3515-May.-29-23.26

Д-р Ирен Мановска е специалист по неврология и психотерапия. Практикува в град София.

Българския институт по Неорайхианска аналитична психотерапия –   БИНАП.

Трудов стаж:

От 1998г работи като психотерапевт. 1998г. – Специализация в Център за хранителни разстройства “Кризалиде” Лугано.
Oт 10.1990 работи като невролог 4г. в болница, а след това – МЦ, В момента – ХХ ДКЦ – София

Образование:

  • 1984г. 91.Немска Езикова Гимназия София
  • 1990г. Медицинска Академия София
  • 2000г. Западно-германска Академия, курс
  • следдипломна квалификация психотерапия
  • 2000г. МУ – София, специалност – неврология

Дейности:
– заболявания на централната и периферна нервна система
– психосоматични заболявания, депресии, панически разстройства, хипер консумативни разстройства
– Мозъчно – съдови заболявяния
– Заболявания на периферната нервна система
– Паркинсон
– Епилепсия

Преподавателска дейност:

Преподавател е по следния предмет:

Неврология и Физиология на ВНД

Неврологията е част от медицината, занимаваща се със строежа и функциите на нервната система и заболяванията, възникващи при нейното увреждане Курса по неврология към ИПП цели да обясни най-общо строежа на нервната система и да свърже проявите на промените, възникващи на телесно ниво със различните психични процеси по време на терапевтичния сеанс.

КОНТАКТИ

Д-р Ирен Мановска – Неврология и психотерапия гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Стефан Тошев 15-17, каб. 146
Тел.: 0878 419 264; 0888 330 715
Е-mail: iren_manovska@abv.bg

Facebook