д-р Жасмина Георгиева Велева – Пневмология и фтизиатрия Петрич

1

КОНТАКТИ

д-р Жасмина Георгиева Велева – Пневмология и фтизиатрия Петрич
Адрес: гр. Петрич, ул. Рокфелер 52, ет. 2, каб. 211
Тел.: 0745 60664; 0884 909350