д-р Димитър Димитров – обща хирургия, съдов лекар ( ангиолог ) гр. Враца

1

д-р Димитър Димитров специалист по обща хирургия, съдов лекар ( ангиолог ).


Образование и квалификации

 • 1995г. – МУ-Плевен, висше медицинско образование
 • 2004г. – специалност хирургия
 • 2008г. – курс по “Здравен мениджмънт“
 • 2010г. – МУ-София – ВСД-ултразвук на периферни съдове
 • 2012г. – МУ-София – ВСД-ехография на коремни органи 1-во и 2-ро ниво
 • към момента – МБАЛ „Токуда“, клиника по съдова хирургия и ангиология, специалност ангиология

Членство

 • Българска асоциация по ултразвукова медицина
 • Българско дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология

Професионален опит

 • 1996-2008г. – МБАЛ „Хр. Ботев“ Враца, хирургично отделение
 • 2004г. – специализирана извънболнична медицинска практика – хирургия, договор с РЗОК
 • 2008-2012г. – ЦСМП на МБАЛ „Хр. Ботев“ Враца, началник на филиал
 • 2013г. – МБАЛ „Токуда“, специализант по ангиология
 • МБАЛ Сити Клиник гр.Монтана

Дейности:

 • ЦВЕТНА КОДИРАНА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ (ЦКДС)
  ЦКДС е основен неинвазивен метод в диагностиката на артериална и венозна система, който може да получите в кабинета.
 • ПУЛСОВ ДОПЛЕРДоплерова сонография
  Доплеровата сонография е метод за изследване на хемодинамиката на кръвта, линейната скорост и посока на движение на еритроцитите в артериите, и вените, който може да получите в кабинета.
 • ПРЕДОПЕРАТИВНИ СЪДОВИ КОНСУЛТАЦИИКонсултациите включват:

  Общ и локален съдов статус
  Цветна кодирана дуплекс сонография (ЦКДС)
  Доплерова Сонография ( ДС)
  Други методи (Ангиография, СТ Ангиография)
  Магнитен резонанс (MRI)
 • ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪДОВИ БОЛЕСТИ
  Това е основен неинвазивен метод с много съдови области на приложение,който може да получите в кабинета.
 • ЕДНОДНЕВНА ОБЩА ХИРУРГИЯ
  В кабинета се извършват дейности и манипулации, свързани с диагностика и лечение на общо хирургични заболявания и съдови заболявания.
 • ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОБЩО ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
  В кабинета се извършва лечение на общи хирургични заболявания
 • СЪДОВИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТЕЛК
  Включват доплер на съдове, ЦКДС и други неинвазивни изследвания при нужда.

 

2

КОНТАКТИ

д-р Димитър Димитров – обща хирургия, съдов лекар ( ангиолог ) гр. Враца
Адрес: гр. Враца, ул. Поп Коста Буюклийски 3
Адрес: гр. Монтана, бул. Александър Стамболийски 92, МБАЛ Сити Клиник Свети Георги ЕООД
Тел.: 088 835 6536
Web site: http://www.dr-dbdimitrov.com/
find us on facebook