д-р Димитричка Димитрова Гатева – общопрактикуващ лекар гр. Тервел

1 (1)

д-р Димитричка Димитрова Гатева е с дългогодишен опит в областта на общата медицина. Нейният индивидуален подход и иновативните методи на лечение, които използва са и спечелили доверието на пациентите, които я посещават.

Дейности:

  • профилактични прегледи
  • детски консултации
  • диагностика и лечение на пациенти
  • имунизации и ваксинации
  • консултации за семейно планиране
  • издава направления за специалисти и медицински удостоверения

КОНТАКТИ

д-р Димитричка Димитрова Гатева – общопрактикуващ лекар гр. Тервел
Адрес: гр. Тервел, ул. Стара Планина 2