Д-р Деян Ханджиев, Д.М. – Неврохирург гр. Варна

Д-р Деян Ханджиев, Д.М. е специалист по неврохирургия.

Практикува в УМБАЛ „Св. Марина“ в град Варна.

Приема пациенти също и в ДКЦ I „Св. Клементина“ в град Варна и в ДКЦ 1 в град Добрич.

Д-Р ДЕЯН ДИМИТРОВ ХАНДЖИЕВ, Д.М. Е РЕПУБЛИКАНСКИ КОНСУЛТАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ.

Образование:
1999 г. – медицина – Медицински университет, Варна.
2008 г. – придобита специалност „Неврохирургия“.
2013 г. – придобита специалност „Здравен мениджмънт“ – Медицински университет, Варна.
 
Курсове, конгреси, семинари:
Февруари 2000 г. – курс по спешна медицинска помощ – програма ФАР.
Ноември 2002 г. – международна среща на BANO (Българска академия по Невроонкология).
Октомври 2005 г. – национална конференция по неврохирургия Зл. Пясъци, Варна – лектор.
Декември 2008 г. – spineexpertsgroup – резиденция Бояна, София.
Октомври 2010 г. – национална конференция по неврохирургия с международно участие, Несебър.
Октомври 2010 г. – курс „Техники за високообротен Дрил и електрическа и пневматична инструментация на МedtronicUSA“.
Май 2011 г. – 5-ти българо-немски симпозиум по модерна неврохирургия – Мозъчен вазоспазъм при аневризмална субарахноидна хеморагия.
Ноември 2011 г. – XX-ти национален конгрес по неврохирургия с международно участие, Правец.
2011 г. – удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол.
Октомври 2012 г. – семинар „UСВ в неврологията“.
Октомври 2012г.- XXI-ти национална конференция по неврохирургия.
Септември 2012 г. – IX-ти азиатски конгрес на неврологичните хирурзи – Истанбул, Турция.
Септеври 2012 г. – Курс „Краниална невроендоскопия“ – Истанбул, Турция.
Декември 2012 г. – Курс „Перкутанна нуклеолиза и вертебропластика“ – StrikerUSA – Букурещ, Румъния.
Декември 2012 г. – номинация на кампанията „Най-добрите лекари“, проведена от Дарик радио съвместно с Галъп интернешънъл за Неврохурург на 2012 г.
Май 2013 г. – „Хирургично и ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми и артерио-венозни малформации“ – Пирогов, София.
2013 г. – специалност „Здравен мениджмънт“ – МУ-Варна.
 
Трудова практика:
Стаж – 12 г.
През 1999 г. работи в Хеи – гр. Добрич.
През 2000 г. работи в ЦСМП – гр. Добрич.
От 2000 до 2002 г. работи в Неврохирургично отделение при МБАЛ – гр. Добрич.
От 2002 г. до юни 2012 г. работи в УМБАЛ „Св. Анна“ – гр. Варна.
От 2003 г. до момента е зачислен Докторантура по Неврохирургия към МУ „П. Стоянов“ – гр. Варна.
От 01.10.2008 г. до момента работи в „ДКЦ – І Добрич“ ООД – гр. Добрич.
От юли 2012 г. до момента работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна.
 
Услуги:
Минимално инвазивни, безкръвни, класически операции и интервенции на главен и гръбначен мозък.

Работи по договор с НЗОК.

Контакти:

гр. Варна, бул. Цар Освободител 100

КОНТАКТИ

Д-р Деян Ханджиев, Д.М. – Неврохирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Съборни 40
Адрес: гр. Добрич, ул. Димитър Петков 3
Тел.: 052/ 978815; 058/ 601474
Е-mail: deianhandzhiev@gmail.com
Web site: http://deyanhandzhiev.com

Facebook