д-р Красимира Гайдарова – ортодонт гр. София

gaidarova
  • д-р Гайдарова завършва Факултета по Дентална Медицина при Медицински Университет- София.
  • Има придобити две специалности – ортодонтия и обща стоматология.
  • Вече 20 години ръководи частна специализирана ортодонтска практика.
  • Едновременно с това е преподавател във Факултета по Дентална Медицина при Медицински Университет – София в катедра Ортодонтия.
  • Провежда обучителни програми на студенти по дентална медицина и специализанти по ортодонтия.
  • Член на БЗС, Българското Ортодонтско Общество и Европейско Ортодонтско Общество.
  • Участва в конгресите на Европейското Ортодонтско Общество като представя разработки на свои клинични и научни проекти.
  • Посещава специализирани курсове в страната и чужбина за повишаване на квалификацията си.

КОНТАКТИ

д-р Красимира Гайдарова – ортодонт гр. София
Адрес: София, ул. Ген. Стефан Тошев 64 Б
Тел.: 0888 966 799
Е-mail: krasi_gaidarova@abv.bg
Web site: https://breketi-sofia.com/

Facebook