Д-р Венцислав Грозев – Хирург гр. Плевен

Снимка_д-р_Венцислав_Грозев_5221_13

Д-р Венцислав Грозев е специалист по хирургия.

Практикува в УМБАЛ Д-р Г. Странски в град Плевен.

Д-р Грозев е роден на 7 юли 1956 г. Завършва медицина 1983 г. Придобива специалност по обща хирургия 1991 г. От 1993 г. е главен асистент към Катедра по пропедевтика на хирургичните болести. Специализация по изгаряния и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия при масов травматизъм. Член на БХД, НССЛХ. Има публикации в български и международни издания. През 2007 г. завършва магистърска програма „Здравен менинджмънт“.

Председател на РК на БЛС.

КОНТАКТИ

Д-р Венцислав Грозев – Хирург гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8А
Тел.: 064/ 801618

Facebook