Д-р Валентина Цекова – Специалист стоматолог гр. София

1

Д-р Цекова е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр.София.

Има придобита поливалентна специалност. Член е на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Развива своите интереси в областта на протетичната и детската стоматология. Участвала е в много леддипломни квалификационни курсове в различни области.

Доктор Валентина Радкова Цекова разполага със съвременно оборудван стоматологичен кабинет.

Доктор Валентина Радкова Цекова работи по договор на НЗОК

КОНТАКТИ

Д-р Валентина Цекова – Специалист стоматолог гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. Ломско Шосе, бл. 272, вх. Е, ап. 137
Тел.: 02 938 29 14; 0888 751 410
Е-mail: