Д-р Боряна Екова – Лечение на наркозависими гр. София

header

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции.

 

 

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон – 236

ЛЕЧЕНИЕ

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • Интензивна стабилизация.
 • Обвързване и рехабилитация
 • Медицинско поддържане
 • Метадонова детоксификация
 • Подкрепа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции..

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
 • Премина документиран преходен курс на лечение, без преустановяване  на злоупотребата с наркотични вещества.
 • Липса на тежко експлозивно личностно разстройство с антисоциални прояви.
 • Валидни документи за самоличност.
 • Възможност за ежедневно посещение на Програмата.
 • Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътрудничество в терапевтичния процес.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 • Планово изписване по желание на пациента.
 • Изписване поради непредвидени обстоятелства
 • Административно изписване
 • Словесна и физическа агресия към екипа на програмата
 • Доказани опити за изнасяне на Метадон
 • Системно нарушение правилата на Програмата
 • Нарушение на социалната политика на Програмата
 • Отрицателен уринен тест за Метадон
 • Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ, доказано чрез наличието на три положителни уринни теста или откази за тестуване.

ЕКИП:

 • Ръководител на програмата – д-р Боряна Екова – специалист психиатър
 • Лекуващи лекари – д-р Диана Екова, д-р Д. Йорданова
 • Психолози – Тодор Стефанов
 • Социален работник – Росица Владимирова
 • Медицински сестри: Стефка Стоянова

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 • понеделник – петък              13.30-20.30
 • събота и неделя                    11.00-14.30

КОНТАКТИ

Д-р Боряна Екова – Лечение на наркозависими гр. София
Адрес: гр. София, бул. „Сливница” 309
Тел.: 0878 652 642, 0887 833 293
Е-mail: boryana.ekova@ abv.bg
Web site: http://www.nfp-drugs.bg/bg/