Д-р Апостол Георгиев – Гастроентеролог гр. Пловдив

55a292450000ce2f5a636be2201d4de926e0c0bb69544

Д-р Апостол Георгиев е специалист по гастроентерология.

Началник е на Отделението по гастроентерология в МБАЛ „Медлайн“ в Пловдив.

Завършва висше образование в Медицински университет в Пловдив през 1981 г.

Специализация – 1986 г. – 3-месечна специализация по Вътрешни болести в Медицински университет в Пловдив

– 1986 г. – Специалист по вътрешни болести
– 1986 г. – 2 мес. специализация по гастроинтестинална ендоскопия в Медицинска академия София – 1987г-4 мес специализация по гастроентерология в Медицинскаска академия София
– 1988 г. – Специалист по Гастроентерология
– 2004 г. – 1мес специализация по интервенционална и доплер ехография в Университетска болница“Царица Йоана“ – София

Професионални умения
– Абдоминална ехография от 1983 г. – сертификат за I-II и III ниво
– Гастроинтестинална ендоскопия-диагностична и терапевтична от 1986 г. – сертификат за I и II ниво
– Работа с Nd-YAG laser в гастроинтестиналната ендоскопия от 1990 г.
– Високочестотна термоаблация на чернодробни тумори от 2005 г.
– Капсулна ендоскопия- от 2008 г.

Професионална кариера
– 1981-1986 г. – ординатор в Гастроентерологично отделение Окръжна болница Сливен
– 1986-1990 г. – ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ“Пловдив“
– 1990- 2004 г. – старши ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ“Пловдив“
– от 2004г – до2010 г. завеждащ Гастроентерологично отделение МБАЛ“Пловдив“
– от януари 2010 г. – завеждащ Гастроентерологично отделение в МБАЛ“Медлайн клиник“

Приемно време:
от понеделник до петък – от 07:30 до 13:30 часа

КОНТАКТИ

Д-р Апостол Георгиев – Гастроентеролог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Филип Македонски 37
Тел.: 032/ 656600

Facebook