Доц. д-р Светлозар Балев – Имунолог гр. Варна

doc_balev

Доц. д-р Светлозар Балев е специалист по клинична имунология.

Завеждащ е на Лаборатория по клинична имунология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.

Доц. д-р Балев е роден през 1951 г. във Варна. Завършил е “II Математическа гимназия”-Варна 1969г., и ВМИ – Варна 1975 г.

От 1979 до 1982 г. защитава докторска дисертация в Чешка академия на науките – Прага, ЧССР.
Голямата част от професионалното му развитие е в ВМИ –Варна и УМБАЛ”Св. Марина”, като последователно е асистент в Кожна клина, гл. асистент в ЦНИЛ (централна научно-изследователска лаборатория)- сектор имунология
1992 г. основава и ръководиЛабораторията по клинична имунология в МБАЛ”Св. Марина” Варна.
1994 г. специалност имунология, по-късно здравен мениджънт.
Доцент от 2007 г.
2010 г. – Здравен мениджмънт

Специализирал е лабораторна и експериментална имунология – Прага – ЧССР, флоуцитометрия – Хайделберг – ГФР, радиоизотопна диагностика София и др.

Научните интереси са основно в областта на клиничната имунология и патология, автоимунитет и други.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Светлозар Балев – Имунолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1
Тел.: 052/ 978562
Е-mail: sbalev@abv.bg

Facebook