ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ЛОЗЕВ Д.М.Н. – ОБЩА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ ГР. СОФИЯ

df78f5937854509c314e23a315eb51bba245f05e61f1ebd44cpimgpsh_fullsize_distr

ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ЛОЗЕВ Д.М.Н. е специалист по обща и съдова хирургия.

Началник е на операционен блок при МИ-МВР от 2008 год.

Доц. д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е роден на 23.04.1956 год. в град Харманли. Завършва през 1974 г. средното си образование в 21 СПУ гр. София. През 1982 год. завършва медицина в МА София. Първоначално работи като цехов лекар в рудник „Толбухин“ – гр. Перник, а след това, от 1982 г. до 1992 г. работи като ординатор хирург в І и ІІ хирургия при ОРБ „ Р. Ангелова” гр. Перник.

През 1992 г., след конкурс, започва работа в хирургична клиника при МИ-МВР София, а през 2007 г. също след конкурс, е назначен за началник на Операционен блок. През месец май 2016 г. е назначен на длъжност „доцент“, в група „Операционен блок“ към Клиника по обща, коремна и съдова към МИ-МВР.

През 2008 г. доц. Илия Лозев защитава кандидатска дисертация на тема „Влиянието на предоперативното и интраоперативно дуплекс сонографско изследване върху резултатите от оперативното лечение на хроничната венозна недостатъчност на долните крайници” и придобива образователна и научна степен „доктор“.

През 2016 г. доц. Илия Лозев д.м.н. защитава кандидатска дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки” на тема – „Оптимизиране на използването на автогенните артерио-венозни фистули при конструиране на съдов достъп чрез предоперативна дуплекс Доплерова сонография”.

През 1988 год. придобива специалността обща хирургия, а през 2013 год. придобива втора специалност – съдова хирургия.

Доц. д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е с призната правоспособност по:
– „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво“ (Свидетелство № 2561/07.02.2011г.)
– „Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво“ (Свидетелство № 2755/21.12.2011г.)
– „Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво“ (Свидетелство № 3398/03.11.2014 г.)

Той популяризира у нас предоперативното, детайлно, топографско-анатомично и функционално изследване на болни с хронична венозна недостатъчност чрез дуплекс Доплерова сонография. Внедрява в ежедневната практика интраоперативната дуплекс Доплерова сонография при оперативното лечение на болни с варикозни вени.

Доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е и един от водещите хирурзи у нас в областта на съдовия достъп при пациенти на хрониодиализа. При тези трудни за лечение пациенти, той въведе задължителното предоперативно дуплекс сонографско картографиране, което значително промени хирургичното поведение при тях. При болните с лошо изразени повърхностни вени в областта на горния крайник, доц. Илия Лозев д.м.н. популяризира брахио-базиличната AVF чрез транспозиция на v. basilica.

Освен в областта на съдовата хирургия, доц. Лозев д.м.н. има сериозен опит и множество публикации в областта на:
– Херниите на предната коремна стена
– Оперативно лечение на болести на щитовидната жлеза
– Ехографската диагностика на острите коремни заболявания
– Диабетно стъпало (комплексно лечение на диабетното стъпало)
– Панкреатичната хирургия (миниинвазивен подход при лечението на острия некротизиращ панкреатит)
– Колопроктологията (хемороидална болест, оперативно лечение на хронични анални фисури)
– Тазовата хирургия (тазови екзентерации при авансирали тазови тумори)
– Реконструкция на големи кръвоносни съдове при оперативното лечение на авансирали ретроперитонеални тумори
– Лимфни дисекции при авансирали тумори (малигнен меланом, авансирали тумори в областта на шията).

Доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е специализирал в: гр. Colchester, Англия – “ Лазерна термоаблация на повърхностни варикозни вени“; гр. Sodertalje, Швеция – „Лапараскопско лечение на ингвинални хернии“; в Шанхай, Рим и Прага по въпроси свързани с диагностицирането и лечение на Дълбоката Венозна Тромбоза и в Копенхаген – новости при VAC (вакуум асистираната терапия) на трудно зарастващи рани.

Член е на:
– Българското научно дружество по хирургия
– Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
– Българската асоциация по ултразвук в медицината
– European federation of societies for ultrasound in medicine and biology.

От 2006 г. до 2013 г. доц. д-р Илия Лозев д.м.н. е секретар на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи.

Доц. Илия Лозев д.м.н. има над 115 научни публикации, част от които са отпечатани в международни списания. Той е представял и доклади на международни конгреси в Атина, Милано, Париж, Генуа и Истанбул.

КОНТАКТИ

ДОЦ. Д-Р ИЛИЯ ЛОЗЕВ Д.М.Н. – ОБЩА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ ГР. СОФИЯ
Адрес: гр. София, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Тел.: 0888643502

Facebook