Дентална клиника Стойков гр. София

b1c0d01f7db64952984d72a938bd3ce0

Клиниката ни работи повече от 15 години и за това време доказахме на пациентите си, че могат да ни имат доверие. Те сега са повече от 10000 и знаят, че винаги могат да разчитат на нас за едно добро и модерно лечение. Разпола-гаме с най-модерната апа- ратура и материали.
Заповядайте при нас и се уверете сами.

Нашата цел е да осигурим максимален комфорт и качествено лечение на пациентите си – не се налага да губят ценно време за диагностика и консултации на други места. Всичко става на стоматологичния стол. Стоматологична клиника Стойков разполага с физиотерапевтична част, дигитален рентген, интраорална камера и много други апарати за лечение и диагностика. Точно поради тази причина броя на пациентите ни става все по- голям със всеки изминал ден!

Най- модерната и незаменима част от стоматологията. Работим с няколко от най- разпространените и доказани по цял свят системи имплантати, с доказана почти 100% успеваемост.

•   Безбо-лезнено лечение

•   Полива-лентна сто-матология

•   Избелва- не на зъбите

•   Спешна стоматология

КОНТАКТИ

Дентална клиника Стойков гр. София
Адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 45 А ,ет.1
Тел.: +359 88 3368478 ; +359 2 8592442
Е-mail:
Web site: http://www.stoykov.net/