АМЦСМП Надежда – лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ

logo_aacc39a32d2eaac3c5de758cec6d618e

АМЦСМП Надежда е лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика, лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати.

За медицински център НАДЕЖДА Фокусът на усилията ни през годините е работата за и със пациентите, защото в НАДЕЖДА всеки потърсил медицинска помощ човек е личност и обект на индивидуално внимание от страна на персонала за успешното решаване на неговия здравен проблем.

Целият екип от здравни работници и специалисти – лекари : клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение, хората, които в годините на упорита и всеотдайна работа превърнаха НАДЕЖДА от обещание в гаранция за ПРОФЕСИОНАЛНА ТОЧНОСТ.

За колеги и пациенти. През 2012 год. Медицински център НАДЕЖДА – Варна получи отличието на Съвета на европейската научна и културна общност ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и СЕРТИФИКАТ за Официален Почетен Статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на Медицината, значка ЗЛАТНА КНИГА за принос към развитието на българското здравеопазване за високи постижения в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТO за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет МЦ НАДЕЖДА притежава сертификат за качество на услугите от Швейцарския институт по качество на стандартите /SIQS/ Лаборатория НАДЕЖДА има интегрирана сертификационна оценка по ISO 9001:2008 и ISO 15189 :2007.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”
ВАРНА, УЛ. „ДОЙРАН” № 5
(в двора на Окръжна болница, до Поликлиниката)
Тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00
Събота и неделя 8.00 – 13.00

Лице за контакт
Д-р Надя Дюлгерова, управител

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”
ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. 052 60 99 32, 0887 825 358

Работно време
Понеделник – петък 8.30-16.00 ч.
Събота – 8.00-13.00 ч.
Неделя -почивен ден
Вечерна амбулатория -понеделник -петък 16.00-18.30 ч

Лице за контакт
Д-р Надя Дюлгерова, управител

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”
ВАРНА, УЛ. „ГЕН.КОЛЕВ” № 66
ТЕЛ. / ФАКС: 052 60 97 41

Работно време
Понеделник – петък 7.30-18.00 ч.
Събота и Неделя от 8.00-13.00 ч.

Лице за контакт
Д-р Розалия Тодорова, управител

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „НАДЕЖДА”
ВАРНА, УЛ.”ГЕН.ПАРЕНСОВ” № 44

Работно време
Понеделник – петък 14.30 – 18.00 ч.

Лице за контакт
Д-р Виолина Калудова, зав. лаборатория

Лаборатория „НАДЕЖДА“
гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров“ № 27 /МЦ Победа/
тел. 0887816791

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА”
ВАРНА, Бул. „Сливница” № 40
(зад община Варна)
Тел.: 052 600 868

Работно време
Понеделник – петък 7.30 – 18.00 ч.
Събота и неделя 8.00 – 13.00 ч.

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС
Варна, ул.”Генерал Паренсов” № 35
тел.: 052 627 626
Електронен адрес: nadejda_md@yahoo.com

Лице за контакт
Д-р Надя Дюлгерова, управител

КОНТАКТИ

АМЦСМП Надежда – лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ
Адрес: гр. Варна, ул. Дойран 5
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Колев 66
Тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36, 052 60 99 32, 0887 825 358
Web site: http://www.nadejda-bg.net/

Facebook